26 czerwca 2012

GrinZin nr 1 - Tetsuo, Peurs du Noir & Somnambulorium

Pierwszy numer Zielonogórskiego pisma GrinZin.

 "GrinZin jest pismem o charakterze intelektualno-artystycznym, z założenia wydawanym przede wszystkim w tradycyjnej papierowej formie."

Papierowy debiut miał miejsce w Zielonej Górze w czerwcu 2012 roku.
Drugie wydanie pdf wydane w Zielonej Górze w styczniu 2013 roku.
Pierwotny nakład: 100 egz.
GRINZIN  nr 1 
Pismo Glokalne
ZIELONA GÓRA /  styczeń 2013  

W środku: 
Samuel Serwata POLECA - TETSUO: The iron man (recenzja filmu) - wydanie pierwsze
Samuel Serwata POLECA - PEUR(S) DU NOIR (recenzja komiksu) - wydanie pierwsze i drugie
SOMNAMBULORIUM - Made in Brain  (komiks) - wydanie pierwsze i drugie


WIĘCEJ INFO:
Facebook: GrinZin
Redakcja: grinzin@aol.com

Download:
GrinZin #1 / wydanie pierwsze, papierowe & pdf                                                                     

                                                                            oraz


 Z wielkimi podziękowaniami dla redaktora, pana Łukasza Musielaka